Finanse

Profesjonalna prezentacja informacji finansowych i biznesowych

Kluczowe korzyści

 • Nabycie umiejętności opracowania prezentacji danych finansowych i biznesowych dostosowanych do różnych grup odbiorców;
 • Opanowanie umiejętności wyboru i przedstawiania kluczowych danych finansowych i biznesowych;
 • Poznanie sposobów strukturyzowania prezentowanych informacji;
 • Nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia prezentacji finansowo-biznesowych dla różnych grup odbiorców.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski, unikatowy program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się w opracowywaniu i wdrożeniach strategii przedsiębiorstw oraz prezentowaniu wyników finansowych i biznesowych.
 • Szkolenie pierwszego wyboru dla menedżerów chcących budować wizerunek profesjonalisty poprzez rozwój kompetencji w zakresie komunikacji danych finansowych i biznesowych.
 • W odróżnieniu od innych programów z zakresu wystąpień publicznych, nasze zajęcia przeznaczone są dla zarządzających, którzy najczęściej prezentują i omawiają dane finansowe i biznesowe.
 • Warsztatowy i interaktywny charakter zajęć – 70% czasu poświęcamy na ćwiczenia i przykłady z praktyki.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.

 

* Prosimy o zabranie laptopów – część ćwiczeń realizowana jest w programach MS Excel i MS PowerPoint. Wystąpienia uczestników będą nagrywane w celu analizy i udzielenia informacji zwrotnej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Członkowie zarządów i dyrektorzy działów, którzy prezentują wyniki finansowe i biznesowe swoich jednostek odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym (np.: rady nadzorcze, akcjonariusze, banki, partnerzy biznesowi).
Dyrektorzy biur strategii, szefowie działów relacji inwestorskich i komunikacji, szefowie biur zarządów.

Rozwiąż nasz test finansowy

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do efektywnego prezentowania informacji finansowych i biznesowych.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Potrafił opracować prezentację danych finansowych i biznesowych dostosowaną do różnych grup odbiorców;
 2. Sprawnie dobierał i przedstawiał kluczowe dane finansowe i biznesowe;
 3. Znał sposoby strukturyzowania prezentowanych informacji;
 4. Potrafił poprowadzić prezentację w oparciu o dane finansowe i biznesowe dla różnych grup odbiorców.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie przygotowania i przeprowadzania prezentacji danych finansowych i biznesowych.

Eksperci prowadzący

Bartłomiej Cegłowski

Ekspert i trener FIG Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z analizą finansową, controllingiem, oceną projektów inwestycyjnych, zarządzaniem finansami i zarządzaniem wartością firmy.

Posiada bogate doświadczenia trenerskie m.in. prowadząc szkolenia dla firm takich jak: Auchan, Bank Pocztowy, BEL Polska, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, BOŚ, BMW, Carrefour, Coca-Cola HBC Polska, Commercial Union, DaimlerChrysler, Danks ECDP, Deutsche Bank (ok. 30 dni szkoleń), Dorken, EBUD, Eurotrucks, EMPiK, Energa, Gerling, Man – Star Trucks, Mitsubishi Motors Company, MR Bank, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, PKO BP (ok. 60 dni), Renault Trucks, Uzdrowisko Lądek-Długopole, Tebodin, Telekomunikacja Polska (ok. 20 dni), Trias, Zachem, Zentiva. W ostatnim okresie prowadził szkolenia wewnętrzne m.in. dla: Grupy Polskie Składy Budowlane S.A., Grupy Lagardere – HDS Polska, Grupy PSA (Peugeot, Citroen), Hochland, Mostostal Zabrze, LUG Light, PGNIG i ZPUE.. Co roku prowadzi również ponad 50 dni szkoleń otwartych.

Przez 15 lat był wiceprezesem zarządu spółki konsultingowej, od dwóch lat jest członkiem rady nadzorczej spółki notowanej na giełdzie. Współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów (ICV).

Doktor nauk ekonomicznych. Od ponad 20 lat wykładowca w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor wielu monografii i publikacji z zakresu analizy finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, controllingu oraz oceny opłacalności inwestycji. Ostatnia to wydana przez WN PWN w 2021 roku książka „Wprowadzenie do finansów w przykładach i zadaniach Arkusz kalkulacyjny w praktyce”.

Jest certyfikowanym trenerem Wealthvox Color Accounting – wyjątkowej metody nauczania finansów, w Polsce dostępnej tylko i wyłącznie w FIG Polska.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi szkolenia otwarte „Zarządzanie wartością firmy – Value Based Management. Koncepcja i narzędzia” oraz zamknięte „Finanse dla menedżerów niefinansistów”.

Andrzej Kaniewski

Ekspert, trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w tematyce Lean Management. Od początku kariery związany z procesami ciągłego doskonalenia obszarów produkcyjnych (podnoszenie jakości, wydajności, EBITDA, obniżanie kosztów operacyjnych, wdrażanie nowych produktów, redukcja magazynów, zwiększanie dostępności towaru do klientów).

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Praktyk podnoszenia efektywności zakładów produkcyjnych. Wykorzystuje koncepcję Sytemu Produkcyjnego Toyoty do podnoszenia efektywności zakładów, przy jednoczesnym wzroście zadowolenia pracowników oraz bez inwestycji. Prowadził projekty doradcze dla Broen, Mekoprint Cables, Ergolet, Morpol, Ekoplon, Socha Signage, WKG, Mardom, Graal, Carpol, Kancelarii notarialnych.

Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy w przemyśle, z czego niemal połowę czasu jako osoba zarządzająca produkcją/ zakładem. Pracował m. in. dla: Colgate-Palmolive, Indesit, Cemex, Sibelco, Xella.

Absolwent Robotyki i Mechatroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Regularnie publikuje dla „Maszyny i surowce budowlane” oraz w Internecie.

Osiągnięcia

 • Kierował zakładem produkcyjnym firm Xella i Sibelco oraz wydziałem produkcji pasty Colgate (bezinwestycyjne osiągnięcie w każdym z zakładów najlepszych wyników wydajnościowych i jakościowych w historii).
 • Osiągnął wzrost wolumenu produkcji o 10% przy ograniczeniu zatrudnienia o 17%; 25-krotna redukcja liczby reklamacji. Wdrożenie 6 nowych produktów na rynek.
 • Redukcja wymaganego obszaru produkcyjnego o 50% (1 hala mniej) dla producenta wyposażenia wnętrz
 • Zwiększenie wydajności o 30%. Najlepsza w historii, utrzymywana ciągle jakość produktu. Wdrożenie 2. nowych produktów na rynek.
 • Bezinwestycyjne zwiększenie możliwości produkcyjnych o
  50% u producenta agrochemikaliów.
 • Skrócenie czasu montażu o 21% u producenta urządzeń rehabilitacyjnych.
 • Zwiększenie wykorzystania surowca o 11,8% u producenta z branży FMCG.
 • Skrócenie czasu montażu o 38% dla producenta elementów identyfikacji zewnętrznej.
 • Skrócenie czasu realizacji zlecenia w obszarze produkcji o
  50% u producenta przewodów elektrycznych.
 • Ekspert programu Lean Leadership dla firmy z branży FMCG (największy eksporter żywności z Polski).
 • Program rozwojowy dla managerów (ponad 100 managerów wyższego i średniego szczebla).
 • Lean Coach dla 6 Kaizen Event (projekty obejmujące produkcję, logistykę, sprzedaż).
 • Lean Coach dla ponad 40 projektów A3 (OE, koszt, jakość).

Przeczytaj artykuł trenera – Skupienie na cashflow esencją filozofii Lean

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

 1. Wprowadzenie: cele szkolenia.
 2. Definiowanie celów prezentacji finansowo-biznesowych oraz rezultatów, jakie chcemy dzięki niej uzyskać.
  2.1. Grupy odbiorców i ich oczekiwania.
 3. Jak przygotować się do opracowania prezentacji zawierających informacje finansowe i biznesowe? Zasady gwarantujące efektywne i efektowne przygotowanie prezentacji.
  3.1. Czy mówimy tym samym językiem? Słowniki pojęć finansowych i biznesowych. – Ćwiczenie
  3.2. Zbiory danych do prezentacji.
  3.3. Struktura i plan prezentacji. – Ćwiczenie
 4. Jak trafnie dobierać informacje finansowe i biznesowe pod kątem celów prezentacji i rodzaju odbiorcy?
  4.1. Dane analityczne a dane syntetyczne. Źródła danych. – Ćwiczenie
  4.2. Jakich informacji finansowych i biznesowych poszukują Zarząd i top managerowie?
  4.3. Jakich informacji finansowych i biznesowych poszukują podmioty zewnętrzne, np. inwestorzy, banki, rady nadzorcze?
  4.4. Jakich informacji finansowych i biznesowych poszukują pracownicy? – Przykłady / ćwiczenie
 5. Jak krótko i zwięźle przedstawiać obszerne zestawienia liczbowe?
  5.1. Analiza i synteza danych oraz wnioskowanie z danych finansowych powiązanych z danymi biznesowymi.
  5.2. Jak unikać wyciągania błędnych wniosków z prawidłowych danych finansowych? – Ćwiczenie
 6. Wybór sposobów wizualizacji informacji (grafy, tabele, infografiki). W jakich sytuacjach, do jakich danych je stosować i jak zapewnić lub poprawić ich przejrzystość?
  6.1. Zasady projektowania slajdu, wykorzystanie Excela w prezentowaniu danych.
  6.2. Techniki wizualizacji danych. Kiedy stosować symbole wizualne, zdjęcia, historyjki obrazkowe?
  6.3. Jaką formę wizualizacji wybrać prezentując dane finansowe i biznesowe inwestorom, a jakie menedżerom, czy też pracownikom?
  6.4. Typy wykresów i ich zastosowanie.
  6.5. Podświadome znaczenie wykorzystywanej kolorystyki. – Ćwiczenia i Przykłady
 7. Jak zbudować przejrzystą strukturę prezentacji? Koncepcja prezentacji.
  7.1. Jakie cechy powinna mieć dobra prezentacja, aby została uznana przez odbiorcę za wiarygodną? – Przykłady prezentacji
 8. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

 1. Krótkie utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia.
 2. Definiowanie celów i priorytetów wystąpienia oraz rezultatów, jakie chcemy dzięki niemu uzyskać. – Przykłady, dyskusja moderowana przez trenera
 3. Jak poprowadzić udaną prezentację?
  3.1. Najważniejsze uniwersalne zasady prowadzenia prezentacji.
  3.2. Czym charakteryzuje się dobra „opowieść”? Podstawy tzw. storytellingu.
  3.2.1. Filary dobrej „opowieści” o spółce dopasowane do jej modelu biznesowego i momentu w rozwoju. Czym jest story o spółce?
  3.3. Jak unikać problemów związanych z przekazywaniem informacji? Zasady komunikacji interpersonalnej.
  3.4. Jak mówić, aby zostać usłyszanym i prawidłowo zrozumianym? Komunikaty werbalne i niewerbalne.
  3.5. Język przekazu. Kontrolowanie własnych reakcji i gestów, naturalność w zachowaniu.
  3.6. Sprawne posługiwanie się pomocami audiowizualnymi.
  3.7. Sprawne prowadzenie dyskusji podczas wystąpienia, odpowiadanie na trudne pytania, obrona prezentowanych treści, radzenie sobie z obiekcjami uczestników.
  3.8. Stres „przed i „w trakcie” prezentacji. Jak go opanować i przekuć w swój atut.
  3.9. Jak zabierać głos w trakcie spotkania? Zasady zabierania głosu.
  3.10. Pomoce wizualne podczas prezentacji (wystąpienie typu TED, animacja typu milestones) – Krótkie ćwiczenia, przykłady
 4. Case podsumowujący (pół dnia) przeprowadzany w grupach, pozwalający na weryfikację nabytych podczas seminarium umiejętności z zakresu ustalania celów prezentacji, struktury prezentacji, doboru zakresu danych, formy prezentacji oraz umiejętności prezentacji danych finansowych i biznesowych. Przyjmie formę przygotowania i wykonani prezentacji przed grupą.
 5. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Warszawa


Warszawa


MIEJSCE ZAJĘĆ: Warszawa, Hotel**** (o dokładnej lokalizacji będziemy informować bliżej terminu seminarium).

Ogólne warunki uczestnictwa w seminarium

1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych dotyczą usług świadczonych przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (dalej FIG Polska, Organizator). Niniejsze warunki skierowane są do podmiotów niebędących konsumentami.

2. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług jest określenie zasad i warunków współpracy Stron w zakresie udziału Zamawiającego i/lub osób wskazanych przez Zamawiającego z katalogu seminariów warsztatowych oferowanych przez FIG Polska, realizowanych wg programów określonych przez FIG Polska, w terminach i miejscach wskazanych przez FIG Polska. Szczegółowe programy poszczególnych seminariów oraz ceny netto i informacje o rabatach można znaleźć na stronie www.figpolska.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa

3. Zamawiający i/lub osoby wskazane przez Zamawiającego uczestniczą w seminariach organizowanych przez FIG Polska na podstawie formularza (karty) zgłoszenia dostępnego na stronie www.figpolska.pl lub formularza przesłanego przez Zamawiającego na wskazany adres mailowy. Zgłoszenie udziału zawiera m.in. tytuł wybranego seminarium, termin, lokalizację oraz dane osób delegowanych na seminarium.

4. Osoba podpisująca lub przesyłająca formularz (kartę) zgłoszenia, składając zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 3, oświadcza, że została wyraźnie upoważniona do jego złożenia i zawarcia w imieniu reprezentowanego podmiotu umowy świadczenia usługi szkoleniowej.

5. Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte jeśli na wskazanym seminarium są jeszcze wolne miejsca. W przypadku braku wolnych miejsc FIG Polska zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

Warunki płatności

6. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 14 dni od daty jej wystawienia lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.

7. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.

8. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.

9. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.

10. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.

Zmiana i odwołanie uczestnictwa

11. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.

12. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 11 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.

13. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.

14. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.

Odpowiedzialność i obowiązki Organizatora

15. Organizator zobowiązuje się do przygotowania seminariów z należytą starannością i zgodnie z programem prezentowanym na stronie.

16. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.

17. Informacje i materiały przekazane na szkoleniu nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być uważane za świadczenie usług doradztwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe wskutek czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie udzielonych rekomendacji.

18. Organizator zobowiązuje się do zachowania poufności informacji i dokumentów uzyskanych podczas wzajemnej współpracy.

Prawa autorskie

19. Wszelkie treści zawarte w autorskich materiałach szkoleniowych, programach, scenariuszach ćwiczeń stanowią przedmiot przysługujących Organizatorowi autorskich praw majątkowych.

20. Uczestnikowi przysługuje prawo wykorzystania otrzymanych materiałów dla potrzeb własnych i związanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego.

21. Uczestnik nie ma prawa do przeprowadzania seminariów z wykorzystaniem programu, ani całości czy części materiałów, ani udzielania praw do korzystania z nich osobom trzecim.

22. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i powielanie materiałów; dokonywanie zmian, których następstwem mogłyby być wątpliwości co do autorstwa utworu utrwalonego w egzemplarzu lub co do faktu, że utwór utrwalony w egzemplarzu jest przedmiotem praw Organizatora.

Inne

23. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.

Reklamacje

24. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

25. Reklamację można składać pocztą tradycyjną (na adres FIG Polska, Warszawa 02-032, Filtrowa 75/5) lub e-mailowo (biuro@figpolska.pl) w terminie 7 dni od dnia zakończenia seminarium.

26. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy oraz dane kontaktowe), informacje nt. reklamowanej usługi (data, temat) oraz powinna wskazywać elementy usługi, które nie były zrealizowane lub były niezgodne z ustaleniami zawartymi w Umowie (np. brak realizacji wybranych punktów programu, niekompletność materiałów, sposób prowadzenia zajęć). Reklamacja może, ale nie musi, być złożona z wykorzystaniem Formularza Zgłoszenia Opini, który jest udostępniany na życzenie.

27. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

28. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Organizator zaproponuje adekwatne działania naprawcze lub obniżenie ceny.

29. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana w taki sposób, w jaki reklamacja została złożona.

Postanowienia końcowe

30.  W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy (w całości lub w części) zostało uznane za sprzeczne z prawem, nieważne lub z innych powodów nie podlegające dochodzeniu na drodze prawnej, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

31. Wszystkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych dla miasta Warszawy.

32. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.

33. Zapoznałem(am) się z Ogólnymi warunkami świadczenia usług, warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium. Państwa dane osobowe będą przekazywane w zakresie wynikającym z przepisów prawa organom państwa, sądom, podmiotom świadczącym usługi księgowe.. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy o rachunkowości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państw trzecich (poza UE) lub organizacji międzynarodowych.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/
Ogólne warunki świadczenia usług dostępne są na stronie https://figpolska.pl/ogolne-warunki-swiadczenia-uslug

 

520

TOP MANAGERÓW
POLECA TO!

 • Wybrany termin:
  30.01.2024, 2 dni
 • Lokalizacja:
  Warszawa
  Warszawa
 • Cena netto:
  3950 zł (rabat: 10% do 2023-11-29)

Kontakt

Edyta Bartosiewicz
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83