Efektywność

Skuteczne zarządzanie projektem. Best – practice na bazie najpopularniejszych metodyk

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Zrozumienie znaczenia zarządzania projektem dla budowy sukcesu firmy.
 • Opanowanie zasad skutecznego inicjowania, planowania, realizacji, kontroli i zamknięcia projektu.
 • Poznanie narzędzi i dokumentów wspomagających zarządzanie projektem.
 • Zdobycie umiejętności oceny skuteczności wdrożonego projektu.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Niezbędne kompendium interdyscyplinarnej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami dla kadry dyrektorskiej zaangażowanej w realizację projektów.
 • Selektywny dobór narzędzi – autorska metodyka – połączenie PMI = TPM / Agile / CCPM / Kanban.
 • Prezentacja gotowych modeli dokumentów i rozwiązań do bezpośredniego wykorzystania w firmie.
 • Angażująca, praktyczna formuła zdobywania wiedzy – zajęcia przeplatane symulacją projektu.
 • Prowadzący z wybitnym praktycznym doświadczeniem.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, członkowie zarządów, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy ds. strategii, kadra dyrektorska zaangażowana w realizację interdyscyplinarnych projektów strategicznych, kadra dyrektorska działów o charakterze projektowym: IT, inwestycji, marketingu, R&D, HR działów realizacji zleceń lub kontraktów oraz działów technicznych, w tym działów konstrukcyjnych, produkcji, logistyki.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia Skuteczne Zarządzanie Projektami jest przygotowanie Uczestników do pełnienia roli Kierownika Projektu oraz uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy i umiejętności dla osób, które pełniły już rolę Kierownika Projektu przez omówienie najnowszych narzędzi zarządzania projektami.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tj. będzie:

 1. Skutecznie stosował techniki i narzędzia zarządzania projektami.
 2. Potrafił inicjować projekt poprzez definiowanie założeń do projektu
 3. Tworzył realizowalny harmonogram i budżet projektu, którym będzie umiał zarządzać, czyli kontrolować postęp prac i wprowadzać zmiany do projektu
 4. Potrafił zarządzać ryzykiem podczas przygotowania projektu i jego realizacji
 5. Potrafił zamykać projekt w sposób zapewniający, że ważne i użyteczne informacje zostaną wykorzystane do przygotowania i realizacji kolejnych projektów.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie zarządzania projektem.

Eksperci prowadzący

Mariusz Kardaś

Trener i konsultant we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska ds. zarządzania projektami z ponad 20 letnim doświadczeniem. Autor programów szkoleniowo-doradczych dla wielu firm polskich i międzynarodowych. Twórca autorskiego podejścia do zarządzania projektami – połączenie filozofii i metod zwinnych (Agile) z Metodą Łańcucha Krytycznego (CCPM) oraz narzędziami tradycyjnymi. Usprawnia oraz wdraża Systemy Zarządzania Projektami w firmach.

Prowadzi praktyczne warsztaty zarządzania projektami oraz buduje i zarządza programami wzrostu kompetencji kierowników projektów. Realizując szkolenia zamknięte pracuje z zespołami pracowników na realnych firmowych projektach.

Współpracował z ponad 120-ma przedsiębiorstwami w Polsce. Prowadził warsztaty doradcze oraz seminaria z zakresu zarządzania projektami dla firm reprezentujących wiele branż (paliwowa, energetyczna, telekomunikacyjna, farmaceutyczna, spożywcza, produkcyjna, logistyczna, budowlana, stoczniowa, bankowa, ubezpieczeniowa), m.in.: Atlas, Cadbury, Can-Pack Food And Industrial Packaging, EBS INK-JET Systems Poland, Energa, Erbud, Glaxo SmithKline, Grupa Roche, Intel Technology Poland, Invest Bank, Kross, Lotos Oil, Mercedes-Benz Bank, Mondi Świecie, Nordea Bank, Paged SA, PEC Katowice, Pfleiderer, PKN Orlen, Polfa Warszawa, Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa – Era, Remontowa Shipbuilding, Scandinavian Tobacco, Skanska, Smart Automation, Węglokoks oraz wielu innych. Ma także doświadczenie prowadzenia warsztatów szkoleniowych w Szwajcarii (centrala Grupy Roche, Bazylea), Rosji, Rumunii, Niemczech.

Z jego doświadczeń skorzystało ponad 500 managerów uczestniczących w szkoleniach otwartych prowadzonych przez FIG Polska.

Wcześniej pracował w branżach badań rynkowych i FMCG (Unilever) oraz zarządzał polskim oddziałem duńskiej spółki HJ Hansen Genvindingsindustri A/S, działającej w branży recyclingu. Od 2003 roku jest Kierownikiem Merytorycznym i wykładowcą na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami, realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykładowca na studiach menedżerskich Executive MBA (w Gdańsku, w Warszawie dla Business Centre Club, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach).

Zakończył podyplomowe studia menedżerskie w Kopenhadze w ramach stypendium biznesowego Duńskiej Agencji Rozwoju Przemysłu i Handlu. Posiada tytuł MBA (dyplom University of Strathclyde, Glasgow). Członek PMI (Project Management Institute) oraz SIM (Stowarzyszenie Interim Menedżerów).

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminaria otwarte i zamknięte „Skuteczne Zarządzanie Projektem” oraz „Agile w zarządzaniu strategicznymi projektami. Jak skutecznie wdrożyć strategię firmy?”.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

System Zarządzania Projektami. Inicjowanie projektu

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Charakterystyka projektu. Jakie są główne obszary zarządzania projektami?
 3. Jak organizacja firmy wpływa na skuteczność działań Kierownika Projektu? System Zarządzania Projektami.
 4. Kto jest zaangażowany w projekt i relacje międzytymi osobami? Struktura organizacyjna projektu (Project Stakeholders).
 5. Jakie są fazy projektu? Cykl Życia Projektu (Project Life Cycle).
 6. Co to jest sukces projektu? Dostarczenie wartości biznesowej w wyniku realizacji projektu.
 7. W jaki sposób tworzyć wymagania dla projektu? Ustalanie realnych wymagań dla projektu. – Ćwiczenie
 8. Jak określać najważniejsze założenia projektu (cel projektu, KPI – mierniki, wstępny zakres, czas realizacji, budżet projektu, główne ryzyka)? Karta Projektu. – Ćwiczenie
 9. Jak zaangażowaći motywować członków zespołu projektowego? Spotkanie rozpoczynające.- Kick-off meeting
 10. Jak zaplanować efektywne ścieżki komunikowania się w projekcie? Plan Komunikacji.
 11. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Planowanie projektu

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jak podzielić i pogrupować zadania do wykonania w ramach projektu? Narzędzie definiowania zakresu projektu – WBS. – Ćwiczenie
 3. Jakich zasobów potrzebujemy, abyzakończyć projekt sukcesem? Metoda RACID. – Ćwiczenie
 4. Jak szacować czas trwania zadań, ich koszty oraz pracochłonność. Metody szacowania w projektach. Oszacowanie czasu trwania zadań. – Ćwiczenie
 5. Jak ustalać konieczne zależności między zadaniami projektowymi? Schemat sieciowy projektu – Metoda Ścieżki Krytycznej. – Ćwiczenie
 6. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Trzeci dzień (9.00 - 16.00)

Planowanie (cd), Realizacja, Kontrola i Zamknięcie projektu

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych drugiego dnia seminarium.
 2. Jakie są alternatywne metodyzarządzania harmonogramem projektu? Metoda Łańcucha Krytycznego.
 3. Jak wizualizować plan działania w ramach projektu? Wykres Gantta. Jak ustawić kamienie milowe, aby zapewnić kontrolę postępu prac w projekcie?
 4. Jak szacować koszty w projekcie? – Ćwiczenie
 5. Jak analizować ryzyko związane z projektem i przygotować plan przeciwdziałania zagrożeniom? Rejestr Ryzyk. – Ćwiczenie
 6. Jak kontrolować prace projektowe? Narzędzia kontroli projektu. – Przykład – MS Project
 7. Jak wykorzystać alternatywne sposoby wizualizacji realizacji prac w projekcie. Tablica KANBAN.
 8. Jak zarządzać zmianami potrzebnymi do zakończenia projektu sukcesem? Wprowadzanie zmian do projektu.
 9. Jak zakończyć projekt i przeanalizować poziom jego sukcesu?
 10. Jak zbudować wspólne doświadczenia na bazie zakończonego projektu?
 11. Jak zakończyć współpracę z zespołem projektowym i wykonawcami zadań? Celebrowanie sukcesu projektu.
 12. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 16.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Airport Hotel Okęcie

ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 Stycznia)
02-148 Warszawa


Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze pro-forma na konto:
  FIG Polska Sp. z o.o.,
  Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 3. Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 5. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 6. Przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
 7. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium.
 8. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 9. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
 10. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
 11. Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 12. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.
 13. Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 14. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
 15. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.
 16. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz podany numer telefonu.
 17. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 18. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 19. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w FIG Polska Sp. z o.o. jest Pani Iwona Janeczek (iwona.janeczek@figpolska.pl).
 20. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 21. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 22. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.

Najbliższe terminy

 1. 27.01.2021 2 dni
  Airport Hotel Okęcie
  Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 Stycznia)
  Cena netto: 3500 zł (rabat: 10% do 2020-11-27)

Kontakt

Edyta Bartosiewicz
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83