Strategia

Strategiczne zarządzanie zakupami w procesie budowy wartości firmy

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Poznanie wpływu funkcji zakupowej w budowie konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • Rozwój umiejętności w zakresie:
  – zarządzania procesem zakupów,
  – zarządzaniem portfelem zakupów, dostawców i zapasów,
  – formułowania celów i strategii zakupowych.
 • Poznanie wpływu funkcji zakupowej na poprawę wyników finansowych firmy.
 • Opanowanie głównych KPI w zarządzaniu zakupami.
 • Nabycie umiejętności doboru KPI’ów do oceny skuteczności działań zakupowych.
 • Opanowanie kluczowych narzędzi wspierających doskonalenie procesów zakupowych.
 • Opanowanie metodyki budowy strategii zakupów.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się w opracowaniu i wdrożeniach strategii przedsiębiorstw, w tym strategii zakupowych.
 • Program realizowany przez wysokiej klasy doświadczonego konsultanta-praktyka specjalizującego się w optymalizacji procesów zakupowych.
 • Prezentacja koncepcji i narzędzi wykorzystywanych w strategicznym zarządzaniu procesem zakupowym, nastawionym na optymalizację kosztów zakupów przy zachowaniu satysfakcjonującej jakości dostaw.
 • Praktyczny charakter zajęć, prezentacja narzędzi na podstawie „case study” – ćwiczenia, formatki, narzędzia do szybkiego wykorzystania we własnej organizacji.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Kadra zarządzająca i kierownicza w firmach, menedżerowie uczestniczący w realizacji zakupów, członkowie rad nadzorczych.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do optymalnego zarządzania procesami zakupowymi.
Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie potrafił m.in.:

 1. Ocenić wpływ funkcji zakupowej na wyniki finansowe i budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 2. Wdrożyć narzędzia wspierające doskonalenie procesów zakupowych.
 3. Ocenić skuteczność działań zakupowych dzięki dobraniu odpowiednich KPI.
 4. Opracować strategię zakupów.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie strategicznego zarządzania zakupami.

Eksperci prowadzący

Jacek Jarmuszczak

Trener biznesu, praktyk we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem zakupami. Ekspert w dziedzinie aukcji elektronicznych, negocjacji zakupowych, budowania relacji z dostawcami oraz e-systemów zarządzania zakupami. Posiada praktyczne doświadczenia w zakresie wdrażania i usprawniania narzędzi elektronicznych wspierających obszar zakupów (Ocena Dostawcy, Zarządzanie Kontraktami, Obieg Zapotrzebowań Wewnętrznych, Aukcje Elektroniczne). Wielomiesięczne kontrakty w Europie Zachodniej, USA, Azji oraz praca w centralnych strukturach globalnej korporacji, dostarczyły ogromnego doświadczenia w zarządzaniu biznesem o charakterze międzykulturowym. W trakcie swojej ponad 15 letniej kariery negocjował kontrakty o łącznej wartości przekraczającej 3,5 miliarda EUR.

Karierę zawodową rozpoczynał jako kupiec w branży FMCG w polskich przedsiębiorstwach, dla których negocjował kontrakty zakupowe z dostawcami z całego świata – głównie korzystając z elektronicznych platform przetargowych. Dla globalnego koncernu, lidera w swoim sektorze i dobrze znanej marki Philips Lighting, jako Strategic Buyer tworzył strategię zakupów dla obszaru Europy oraz prowadził negocjacje z kluczowymi dostawcami. Był Kierownikiem Działu Zakupów Elektronicznych w Carlsberg Group, gdzie przeprowadzał przetargi dla wszystkich zakładów Carlsberg na całym świecie. Prcaował także w Danfoss A/S jako Global Category Manager.

Łącznie przeprowadził ponad 200 szkoleń dla takich firm jak: ArcelorMittal, ADM, Air Liquide, Atos, Beko, Browin, BRW, Cargill, Carlsberg, Ikea, KGHM, LG, Lotos, Manuli Ekobal, NBP, Orbit One, ORLEN, OTCF (4F), PadmaArt, PGE, Porta, Siemens, Sits, Tarkett, VCorrect, Valeo, ZF TRW.

Wybrane osiągnięcia:

 • Jako kierownik zakupów elektronicznych dla Carlsberg przeprowadził przeszło 600 przetargów dla wszystkich spółek Carlsberg na całym świecie na zakupy kategorii direct i indirect; największy z nich opiewał na kwotę 1,5 mld euro. Współtworzył politykę zakupową w firmie Carlsberg, w tym procedury postępowań przetargowych, szablony CBD, TCO.
 • Stworzył strategiczny plan zakupów oraz w ciągu 6 miesięcy wprowadził 14 projektów optymalizacyjnych dla wszystkich zakładów Philips Lighting zlokalizowanych w Indiach. Projekty przyniosły w sumie 8 mln euro oszczędności.
 • Wprowadził koncepcję Vendor Managed Inventory realizowaną równolegle z Consignment Stock, które przyniosły 350 tys. euro oszczędności oraz spowodowały redukcję zapasów do poziomu 4%; po sukcesie, koncepcja ta została wprowadzona w większości zakładów Philips na całym świecie.
 • W 2009 r. uzyskał przeszło pół miliona euro oszczędności w trakcie jednych tylko negocjacji; było to w trakcie zorganizowanego „Dnia Dostawcy”, na który przyjechało 100 największych dostawców Philips. Wynik ten był najwyższym spośród wszystkich negocjacji przeprowadzonych tego dnia.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi szkolenia „Strategiczne Zarządzanie Zakupami.”

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Przegląd  technik i narzędzi

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Które czynniki tworzą wartość w przedsiębiorstwie? Identyfikacja kluczowych dźwigni wzrostu przedsiębiorstwa.
 3. Jak ocenić sprawność i efektywność funkcji zakupowej w przedsiębiorstwie. Przegląd narzędzi i technik analitycznych.
  3.1. Struktura/ kategorie zakupów i optymalizacja.
  3.2. Narzędzia analizy:
  – Drzewo kategorii zakupowych. – Ćwiczenie
  – ABC/XYZ, Pareto.
  – Macierz Kraljica. – Ćwiczenie
  – Ekonomia skali, a liczba dostawców i indeksów.
 4. Ocena portfolio dostawców – baza dostawców.
  4.1. Pozycjonowanie dostawców.
  4.2. Kryteria wyboru i oceny dostawców.
  4.3. Ocena warunków współpracy. – Ćwiczenie
  4.4. Ryzyka współpracy z dostawcą i zarządzanie ryzykiem
  4.5. Zagrożenie logistyczne, zagrożenie jakościowe, zagrożenie biznesowe, zagrożenie – monopolistyczna pozycja dostawcy, zagrożenie – siła wyższa.
 5. Zapasy i ich optymalizacja w procesie zakupów.
  5.1. Narzędzia i techniki do analizy i optymalizacji zapasów (ABC, XYZ).
  5.2. Analiza koszty zapasów w procesie zakupów. – Ćwiczenie
  5.3. Mierniki DOS i zarządzanie OLD STOCK, FIFO, GEMBA (idź aby zobaczyć).
  5.4. Projektowanie zapasu dla wybranych produktów (produkty szybko rotujące, ryzyko długich łańcuchów, dostępność, zapasy bezpieczeństwa).
  5.5. VMI, Just in Time, minimalne wielkości zamówienia (MOQ) a optymalizacja zapasu – zarządzanie zapasami przez kupców.
  5.6. Prognozy i plany – różnice i mechanizmy.
 6. Techniki i narzędzia oceny potencjału oszczędności kosztowych i cash flow.
  6.1. Potencjał oszczędności i sposoby ich osiągania. – Ćwiczenie
  6.2. Cost /Value Analysis surowców, zakupów strategicznych.
  6.3. TCO.
  6.4. Zarządzanie terminami płatności.
  6.5. Bonusy i rabaty retro.
 7. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Strategia zakupów

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia.
 2. Analiza SWOT i diagnoza funkcji zakupowej.
 3. Jak poprawić funkcjonowanie obszaru zakupów? – Ćwiczenie
 4. Strategia zakupów.
  4.1. Misja działu zakupów w organizacji.
  4.2. Cele i KPI długoterminowe i operacyjne. – Ćwiczenie
  4.3. Plan i harmonogram działań optymalizujących procesy zarządzania zakupami. Business Excellence Model.
  4.4. Monitoring strategii: dokumentacja uzyskanych oszczędności, monitorowanie KPI kontynuacja procesu ciągłego doskonalenia, inicjowanie projektów, Lean&Six Sigma między różnymi jednostkami. – Przykłady z firm
 5. Jak poprawić efektywność zakupów?
  5.1. Miejsce zakupów w organizacji i struktura działu zakupów. – Ćwiczenie
  5.2. Zarządzanie kategorią zakupową.
  5.2.1. Procurement Value Engineering.
  5.2.2. Jakie kompetencje rozwijać aby osiągnąć cele? Zespoły i ich kompetencje – Case
  5.2.3. Nowoczesne rozwiązania w procesie zarządzania zakupami (platformy, licytacje).
 6. Organizacja polityki zakupów. Jak unikać błędów we wdrożeniu polityki zakupowej?
  6.1. Zakres polityki zakupowej.
  6.2. Najczęstsze błędy przy formułowaniu regulaminu zakupowego.
  6.3. Dobre praktyki przy tworzeniu regulaminu zakupowego: podział praktyk zakupowych ze względu na wpływ na wynik finansowy oraz koncentrację działań.
  6.4. Opracowywanie RFQ – zapytania ofertowego, tworzenie zespołu negocjacyjnego, określenie bazy dostawców do negocjacji…). – Ćwiczenie
  6.5. Proces negocjacji – kroki w procesie, BATNA.
  6.6. Protokoły negocjacji, umowy handlowe, NDA, OWZ, OWS.
 7. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Referencje

Wg HBRP oszczędności na poziomie 10% kosztów zakupów mogą podnieść zysk netto o 50%. W niektórych przypadkach 15% poziom oszczędności zakupowych może przełożyć się na wzrost zysku nawet o 200%!

Zrealizowaliśmy ponad 40 edycji seminariów, w których uczestniczyło ponad 500 menedżerów

Zakupy to jeden z kluczowych obszarów biznesowych, który bezpośrednio wpływa na wynik finansowy firmy, dlatego wśród Uczestników są TOP Managerowie nie tylko odpowiadający za obszar zakupów, ale także Ci, którzy poszukują inspiracji do poprawy wyników organizacji i wiedzy do sprawowanie należytego nadzoru.

Na bazie programu wielu managerów przygotowało się do sukcesji menedżerskiej i do zmiany stanowiska w ramach organizacji zarówno w polskich jak i międzynarodowych firmach.

W gronie Uczestników tego programu byli już m. in.:

 • ALVO SP Z O O SP K – Dyrektor Generalny
 • BARLINEK S A – Dyrektor Finansowy
 • BRAND DISTRIBUTION POLAND LTD SP Z O O SP – Prezes Zarządu
 • BC&O POLSKA SP Z O O S K A – Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych
 • CIECH SARZYNA S A – Dyrektor ds. Logistyki
 • CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S A – Dyrektor ds. Administracji
 • COSTA COFFEE – Dyrektor Handlowy
 • DEZAMET S A – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych
 • DUNI POLAND SP Z O O – Prokurent
 • DBK SP Z O O – Członek Rady Nadzorczej
 • ELEKTROBUDOWA S A – Dyrektor Finansowy
 • EVELINE COSMETICS S A – Dyrektor Operacyjny
 • EURO NET SP Z O O – Dyrektor ds. Administracji i Zakupów
 • GREEN COFFEE SP Z O O – Dyrektor Finansowy
 • GRUP AZOTY PUŁAWY S A – Szef Biura Zarządzania Kontraktami, Pion Inwestycji
 • HOCHLAND POLSKA SP Z O O – Menadżer ds. Kontrolingu
 • HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE SP Z O O – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
 • HUTA STALOWA WOLA S A – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Korporacyjnych
 • KZWM OGNIOCHRON S A – Wiceprezes Zarządu
 • LERG S A – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zakupów i Logistyki
 • LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S A – Prezes Zarządu
 • MOKATE SP Z O O – Dyrektor Marketingu, Dyrektor Centrum Badań i Wdrożeń Mokate OKNOPLAST SP Z O O Dyrektor ds. Rozwoju
 • POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SP Z O O – Dyrektor Sprzedaży i Programów
 • RAWLPLUG S A – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
 • SANTANDER BANK POLSKA S A – Menedżer ds. Finansów Informatycznych
 • W KRUK S A – Dyrektor ds. Rozwoju Marki
 • WIKA POLSKA SP Z O O SP K – Członek Zarządu ds. Finansów i Administracji, ZAKŁADY

Wybrane firmy, które delegowały reprezentantów kadry zarządzającej na to seminarium:

AFLOFARM FARMACJA / AMBRA / CLARIANT PLASTICS & COATINGS (POLSKA) / COKO WERK / COLIAN FACTORY / AMICA / ANIMEX / ANWIL / API MARKET / ARVAL SERVICE LEASE POLSKA /ATLAS / AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS / BASELL ORLEN POLYOLEFINS / BIAZET / BRISTOL MYERS SQUIBB / BRITISH AMERICAN TOBACCO GROUP / CARGILL / CEMEX / ENEL-MED / CERRAD / CIARKO / CIECH TRADING / CONTIMAX / CORAX / DAX COSMETICS / DELECTA / ELEKTROBUDOWA / ENEA OPERATOR / EURO NET / EUROBOX POLSKA / EUROZET / EURO-ZOO / FAMUR / FEERUM / FENICE POLAND / FESTO / GATX RAIL / GEDIA POLAND / GEFCO POLSKA/GERLACH GEYER & HOSAJA / GKN DRIVELINE POLSKA / GLOBAL COSMED / GRAAL GREEN COFFEE / GREINER PACKAGING / LUG LIGHT FACTORY

Lokalizacja

Hotel Radisson Blu Sobieski

Plac Artura Zawiszy 1
02-025 Warszawa


Strona internetowa

Zgodnie z warunkami naszej oferty cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Klient rezerwuje noclegi we własnym zakresie.

Uwaga! W hotelu Radisson Blu Sobieski uczestnicy seminarium powołując się przy rezerwacji na FIG Polska mogą liczyć na następujące ceny:

 • 330 zł netto za pokój 1-os ze śniadaniem
 • 390 zł netto za pokój 2-os ze śniadaniem

Rezerwacje są przyjmowane według dostępności miejsc. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy powołać się na numer: 165627.

Ważne: Dokonując rezerwacji w Hotelu proszę zawsze upewniać się, co do cen, ponieważ ceny się zmieniają. Rekomendujemy sprawdzanie cen w serwisach online, czasami można znaleźć atrakcyjne oferty.

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Po wpłynięciu zgłoszenia Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (Organizator) potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte. Zamawiający opłaca potwierdzone zamówienie na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 21 dni przed rozpoczęciem seminarium lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.
 4. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.
 5. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.
 6. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 5 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.
 7. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.
 8. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w formie dokumentowej w terminie 7 dni od daty zakończenia seminarium.
 9. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.
 10. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.
 11. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 12. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
  Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.
 13. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.
 14. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/

Najbliższe terminy

 1. 25.11.2021 2 dni
  Hotel Radisson Blu Sobieski
  Warszawa, Plac Artura Zawiszy 1
  Cena netto: 3250 zł
  Dodatkowe informacje: TERMIN POTWIERDZONY

Kontakt

Anna Młynarska
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83